Téma Oléfestu jsou Sudety, ve kterých se obec, kde festival proběhne, nachází. Kdy sis téma Sudet, jako něčeho významného pro tebe a tvé umělecké vyjádření, začala všímat?

Téma Oléfestu jsou Sudety, ve kterých se obec, kde festival proběhne, nachází. Kdy sis téma Sudet, jako něčeho významného pro tebe a tvé umělecké vyjádření, začal všímat? V Majerových brzdových tabulkách, tvé předchozí kapele, jsem sepětí s tímto krajem necítil.